PROSÍÍÍÍM..jestli se ti tady líbí tak pro mně hlásni TADY..:-).dekuju

snář P-T

24. února 2009 v 12:02 | luciš
 Padati z výšky - ztráta cti a jmění, do propasti - od zlých lidí pronásledován

Padnouti a hned zase vstávati - vážnost, čest, do příkopu - do špatné pověsti se dostati

Padnouti přes něco - něco se dozvíš, a něco rozbíti - velký odpor proti tobě

Pacholek - ošizení

Pachtýř - šťastné postavení

Palác, v něm přebývati - do přízně se dostati, viděti - nepřízeň

Palec - překážka ve tvém zaměstnání

Palma - vyznamenání ve společnosti

Pánev, vidíš-li mosaznou nebo měděnou - věrnost, když jíš z pánve - nestálost v lásce, máš-li stříbrnou nebo zlatou - za manželku si vezmeš vlastní služku

Pannou zůstati - odřeknutí, pannu za manželku obdržeti - dobré hospodářství

Panoš - důvěra v sebe samotného

Panovati - nemocným smrt, chudým málo platné práce, bohatým pak štěstí

Pantofle - pokoj, spokojenost, zámožnost

Papeže viděti aneb s ním mluviti - dobrá mysl a štěstí

Papír viděti - nevinu dokázati, popsaný - pronásledování, pomalovaný - klam

Papír roztrhati - rozzloben býti, stříhati - starosti o budoucnost, pomalovati - zbytečné mrhání časem

Papouška viděti - očerněn býti, mluvit ho slyšeti - protivné tlachání budeš poslouchati, krmiti - tlachnu za ženu dostaneš

Paprika - mrzutost

Paráda - výlohy

Parohy viděti - pro ženaté a vdané není dobře

Pásek, pentle na čelo - marnivost

Past - jistota

Pastvu a dobytek na ní viděti - nebezpečí

Pastýř se stádem - přibývání jmění

Pastýře viděti samotného - v přátelství zůstati

Pata u nohy, je-li bolavá - pro každého neštěstí

Páv s roztaženým ocasem - od lesku se nechat zaslepit, křičet ho slyšeti - zajistíš si dobrou pověst

Pavouky viděti v pavučinách - pilnost a povzbuzení, též peníze dostati

Péci chléb - dobrá zpráva na cestě, koláče péci - čestné postavení

Pečeni jísti aneb viděti - dobré pořízení a veselé období

Pečetit psaní - mnoho řízení míti

Pěchotu viděti - drahota

Pekař aneb krám pekařský - v dobrou budoucnost můžeš doufati, též však osobu mlsnou za ženu můžeš dostati

Peklo viděti - změna v životních okolnostech, býti v něm - od nepřátel sužován býti, z pekla vysvobozen býti - vysvobození z nebezpečí

Pelyněk jísti - bolestí trpěti, po nich však následuje radost

Peníze počítati - lakota, obdržeti - jsi málo váženým, chudému darovati - odplata, viděti aneb vzíti - radost, veselí přijímati mnoho - ztráta, najíti - štěstí ve hře, ztratiti - do zlých okolností přijíti

Peníze falešné dělati - hanba, hádka, bída

Pěnu viděti - po slávě bažiti, u úst míti - marnivost

Pentle - štěstí a spokojenost

Pepř - potupné nakládání s tebou

Perník - nevinná radost

Perlička ( slepice ) - zábava

Perly - zármutek, strasti, osamělost, drahota

Peří bílé viděti - očištění od falešného podezření, létat viděti - daremně očekávané štěstí, peří černé - dlouho trvající starost

Peřiny na slunci sušiti - dostatek v domě, když na ně prší - hýřivost

Pes myslivecký - cizí statek dostati

Pěst - hádka

Petržel - vnitřní klid

Pevnost - dobrá zpráva

Piano hrát slyšeti aneb sám na něm hráti - šťastné manželství

Pijavice - lichva, zištnost

Pilulky bráti - zdraví

Pilník obdržeti - výstraha

Písař, s ním do rozepře se dostati - do zapletených záležitostí se dostati

Písně zpívati - tělesné trápení

Písek - nejistota

Píšťalu míti - mnoho překážek

Pistole - udatnost

Pískat slyšeti - někým býti varován

Píti ze skleněné nádoby - vyzrazení tajemství, teplou vodu - špatný obchod

Pivo, je-li čisté a ve sklenici - veselost, je-li kalné - brzká nemoc a truchlivost, když piješ dobré - stálé zdraví

Pivoňka - štěstí v lásce

Plachty odvazovati aneb natahovati - příznivé okolnosti

Plakati - zármutek, potom útěcha

Plamen plápolavý - bohatství, když se ale uhasí - chudoba

Plášť nový obléknouti - konec starostí, ztratiti - do nouze přijíti, roztrhati - rozloučení

Platiti - chudoba

Plátno - zámožnost

Plavčíka viděti - do sváru přijíti

Plech - zdraví, černý - nemoc

Ples, jsi-li na něm přítomen - dědictví a štěstí

Plésti punčochy - starosti, protivenství

Plíce raněné - hrozí ti nebezpečí

Plot, u něj státi - překážky, přeskočiti - odstranění překážek, osobu za plotem stát viděti - varuj se skrytých naslouchačů

Pluh míti aneb viděti - poctěn býti

Plukovníka v uniformě viděti - poctěn býti

Pochodeň nositi - jsi milován, hořet viděti - manželský svár

Pochodeň viděti - starost, zármutek

Pochovati, když tě zaživa pochovají - dostaneš se do nebezpečí, mrtvého - dlouhé živobytí

Počítati a nepřijíti ke konci - obžaloba

Počty psáti - dobré účty

Podkovu najíti - protivenství ujdeš, viděti - musíš se znovu na cestu vydati

Podlaha, vykládaná - veselost a truchlivost se střídá

Podvazek najíti - štěstí v lásce

Podvazky - churavost

Podzemní chodby viděti - budeš muset podniknout cestu přes moře

Poháněn býti - svár v domácnosti

Pohár, když z něj piješ - dobré časy tě čekají, máš-li ze stříbra - zisk

Pohřeb tvého známého či příbuzného - dobrý sňatek, pohřeb cizince - nemoc, smrt

Pokálen býti - mluví se o tobě špatně, jsi-li pokálen a očistíš-li se - vyvázneš z nebezpečí

Poklad najíti - šťastný býti, kopati - nepředložená pomsta

Pokladna - dluhy

Pokoj s obrazy - ještě více žádostí míti, pokoj krásně osvětlený - velkým slavnostem býti přítomen

Pokutu peněžitou dostati - výhra a čest

Pole v květnu - tvé přání se vyplní, běžíš-li po poli - brzká zpráva, pole bouřkou a krupobitím poškozené - spekulace, orati po deštivém počasí - starost a mrzutost

Polévku jísti - nemocným uzdravení, zamilovaným zasnoubení, obchodníkům úspěch, též však od trapností býti osvobozen

Políbení aneb hubičku nabízeti - s prosbou budeš zamítnut, obdržeti - vážnosti požívati

Policii viděti - starost a trest

Polštář - skryté slzy

Pomeranče - trápení a nouze

Pometlo - nesváry v domě, jedeš-li na něm - budeš se trápiti zbytečnými vrtochy

Pomocnici ku porodu ( porodní babku ) viděti - prozrazení tajemství

Pomník sobě postavit viděti - opovrhuje se tebou

Pomsta - dlouhá pře

Ponocného viděti - vylekati se požárem

Popel - budeš trpce oklamán a velmi ukřivděn

Poplivati - ztráta vážnosti

Popraviště - cti a vážnosti dosáhnouti

Porcelán - zámožnost

Porod šťastný, býti při něm - štěstí a radost, obtížný porod - bolest a zármutek, porodit chlapce - štěstí v obchodě, děvče - bolestné zkušenosti

Porodit viděti - do nesnází přijíti

Posměch - veselost, dělati si z někoho - mrzutosti

Postel, ležíš-li sám v ní - nebezpečí, nese-li ji někdo - přijdeš o půjčené peníze, vstáváš-li z ní - nemocný se uzdraví, je-li postel pěkná - štěstí, nečistá - hádky

Pošta - nemocným dobře, zdravým nepříjemně

Poštovní vůz - cestu konati

Pot - nemoc

Potkany viděti - nepokojné noci tě čekají, chytiti - konec pře

Potkati dobrého známého - dobře, nepřítele - zle

Potok, teče-li do tvého domu - zvětšení bohatství, potok silně rozvodněný - přírůstek, ale brzy i úbytek zisku, plný červené vody - bohatství a štěstí

Potopa - neštěstí, ztráta v obchodě

Potopiti se nebo něco - nemoc

Poupě - radost

Poušť, putovati v ní - velká nouze tě čeká

Poustevna, v ní býti - lásku k lidem ztratiti

Poustevníka viděti - s pokrytci jednati

Pouta aneb okovy viděti - zajetí, jimi býti připoután - zastavení

Poutníkem býti - zatvrzelost, poutníka viděti - zprávy z dalekých zemí

Pouzdro - tobě ukradenou věc zase obdržíš

Povodeň - bída

Povyk - dobrá zpráva

Pozdravit známé - dobře

Pozdraven od někoho býti - zle

Pozlacené věci nositi - čest a zisk

Prach střelný - přemýšleti

Práci konati - nepřátelství, též dobrý obchod

Prádlo - zlé pomluvy, klepy, pověsiti - konec obav

Pramen, něho píti - uzdravení, v něm se koupati - očistění od falešného podezření, vidět v krásné krajině - naděje

Pranýř - chudým užitek

Prapor - nesnáze a žalosti, černý - nepřítele míti, nositi - vážnost

Prase viděti - mnoho radosti, krmiti - hospodářem býti, v bahně se válet viděti - odříci se hýřivý život

Právo hájiti - vážnost

Prkna řezati - svatba

Probodnutí - štěstí

Probuditi se časně ráno - budeš bohatý

Proces s někým - udobření s nemocným přítelem

Prodávati něco - důležitou známost započíti

Prohledán býti - nemilé výlohy

Procházka, býti na ní sám - pokoj, dva milující na procházce - nestálé štěstí

Proklatý býti aneb sám probodnout někoho - nemoc a starosti

Prorokovati - tajemství

Prositi - chudoba, prosbu odepříti - štěstí, vyplniti - neštěstí

Prostěradlo - těžká nemoc

Provaz plést viděti - ohrožení zámožnosti, po provaze se dolů spouštěti - nebezpečné počínání

Provazy míti aneb viděti - zrada tvého známého

Prsa hezká ženská viděti - stálost v lásce, míti obrovská - ke cti a jmění přijíti, obnažiti - stud ztratiti, viděti obrovská prsa - mnoho štěstí v lásce, avšak když se to ženě zdá - smrt manžela, nemluvňátko u prsu míti - radosti v manželství

Prsa plná mléka - u svobodných brzká svatba, u vdaných brzké těhotenství nebo porod, u starých lidí to znamená bohatství aneb výhru pro děti

Prsa scvrklá viděti - bída a nouze, též smrt dítěte

Prskavky - na ples býti pozván

Prsten - láska, darem dostati - pokoj, ze zlata aneb s drahokamy viděti - svatba, křtiny, koupiti - zamilovati se, na prst navléknouti - zasnoubení, ztratiti - rozloučení po zásnubách, najíti - mnoho štěstí

Prsteny viděti - nestálost

Prsty hezké míti - vážnost

Pršet viděti - dobré žně

Průčelí u domu hořet viděti - smrt dětem, ztráta majetku

Průjem míti - starost, trápení

Přátelství - smutek

Přehlídka vojenská - strasti a nemoc

Přepaden býti - vysvobození z nebezpečí

Přeslička - před určitou osobou se chraň

Převrhnouti se s vozem - pro kupce a boháče škoda

Příkop, přes něj přeskočiti - budeš od jiných zrazen

Příkopy, v nich býti - štěstí v lásce

Přísahati sám aneb slyšeti - smutek, zlé zprávy

Přísahu složit k dokázání svého postoje - nenadálé dědictví

Přístav u moře viděti - dobré zprávy, u jezera - čest a vážnost

Přísti len aneb konopí - dobrou hospodyni dostati

Přízi smotávati - skoupým se státi, viděti aneb míti - tajné pletichy proti tobě

Psa viděti - mrzutosti, černého - zrada přátel, bílého - učiníš příjemnou známost, zdivočelého - posměch, kousavého - osočování od zlého člověka, hráti si se psem - ztráta času, pokousán býti od psa - zlé znamení

Psaní obdržeti a čísti - splnění tvých žádostí

Psáti špatně - lstivé jednání, dobře - pochválen budeš

Psí štěkot - od zlých lidí osočení

Pstruhy v čistém potoku neb rybníku viděti - štěstí, loviti - výhra

Pšenici viděti - pilnost a vytrvalost

Ptačí hnízda najíti - velké radosti se dožiješ, vajíčka z nich vybírati - starost v domácnosti

Ptáky sedět viděti o samotě - zármutek, létat viděti - starost, ptáky bez peří viděti - lítost, starost, jak se perou viděti - do pokušení přijíti, mořské viděti - nebezpečné cestování

Pudl - věrnost

Pudr koupiti - marnotratnost

Půjčiti někomu něco - nevděk

Půjčovna - bloudění

Pumpa - příjemné překvapení

Punčochy, obyčejné - ne docela zle, hedvábné - ztráta jmění, roztrhané - pomíjející štěstí

Puška, z ní stříleti - čeká tě lehkomyslnost, viděti - dobrý rozmar, obdržeti - čest

Pysky červené - dobře se starati o vzdálené příbuzné

Pytel těžký nositi - strastiplné časy, viděti - ošizen býti

Pytle mnoho na voze - dobrý obchod, když je někdo nosí - velké vydání

Pytlák - štěstí na cestách

Pytlík s penězi najíti - nic nevyhraješ
R
 Rabína viděti aneb s ním mluviti - štěstí

Radnice - skrze škodu moudrým se státi

Radní pány viděti - osvobození od nesnází

Radovati se - bolest a zármutek

Radu udělovati - loučení s přítelem, přijímati - oklamán býti

Ráj - spokojenost v životě

Raka viděti - zdar započatému dílu, jísti - dobré okolnosti

Rakev viděti s umrlcem - brzká smrt, prázdnou - brzké uzdravení nemocného

Rákosí ve vodě viděti - vrtkavého mínění býti

Ramena - milost, bohatství, když je jich více - protivenství

Rameno useknuté nebo uříznuté na pravé straně - přítel nebo příbuzný muž umře, stane-li se to levé straně - zemře příbuzná žena, rameno přelomené - neštěstí a protivenství

Rameny krčit - váhavost

Rampouchy na střeše viděti - lásky obapolné přibývá

Ranec svazovati - budeš konat cestu

Rány obvazovati - nevděkem budeš odměněn, na jedné ruce míti - dluhy

Ratolest zelenou viděti - štěstí, suchou - neštěstí

Relikvie - velké ztráty

Révu ( hrozny ) viděti - domácím hospodářům zisk, hospodyním škoda

Rodiče a prarodiče viděti - obnovení dřívějších slibů, zemřelé viděti - dobré zprávy z rodiny

Rolníka potkati - štěstí

Rouhání - radost

Rovinu aneb pláň viděti - štěstí a veselost

Rozepře - přátelství bude vždy trvati

Rozinky - trápení a starost

Rozkaz - dobrá služba

Rozmarýn - dobrá pověst

Rozpaky - dosáhneš zamýšleného cíle

Rozvaliny - dlouhé stáří

Rtuť - poznáš větroplacha

Ruce - trápení, starost, uříznuté nebo spálené míti - neštěstí, nevěra přátel, krásné a silné míti nebo viděti - uzavřeš dobrou obchodní smlouvu, chlupaté - neštěstí, ztratiti pravou ruku - smrt tvého otce, ztratiti levou ruku - smrt matky, ruce umývati - vážnost míti, poraněné viděti - škoda, oteklé míti - nesvornost

Ručník - porod

Rukavice oblékati - radost, ztratiti - svár a rozepře

Rukávník nositi aneb viděti - zlé časy

Rukávy široké míti - velká známost

Rukojmí - dobře

Rum píti - všelijaké věci prováděti

Rusalku viděti - zamilovati se

Růže kvetoucí - radost a veselí, krásně červené - potěšení, obdržeti - v dobré paměti u někoho býti

Růžovou kytku svázati - brzký sňatek

Růžová poupata viděti - nalezneš opět milou věc

Rybíz jísti - dobře

Rybník - košem dostaneš, kalný - bolest, klidný a průhledný - pokoj

Ryby chytati - ošizen a oklamán býti, vidět prodávati - nečisté přátele, nasolené jísti - utrpení a starost, chytati v jezeře - nedbalost, leklé viděti - mrzutosti se dověděti, viděti ošklivé a různě zbarvené - pronásledování, nemoc

Rychtáře viděti - strach, rychtářem býti - mrzutosti

Rytíř - velké cti dosáhneš

Rýži jísti - přírůstek jmění

Řády viděti aneb nositi - dobrou službu obdržíš

Řeč, když někdo zlou drží - nepříjemnost z neopatrnosti

Ředkev loupati - posměch

Řeku čistou viděti - čisté úmysly míti, kalnou a nepokojnou - máš něco zlého v úmyslu

Řepu viděti - rodinné štěstí, cukrovku na poli - dobrý zdar v podnikání

Řepné pole - velké jmění

Řetěz na krku nositi zlatý - poctěn býti

Řezníka viděti - sám sebe poraniti aneb od jiného poraněn býti

Říditi něco - utrpíš ztrátu
S
 Sádlo nebo špek jísti - spokojenost, viděti - po nebezpečné cestě choditi, krájeti a vyškvařovati - starost o budoucnost

Safír - nemile zdržován býti

Salát, sázeti - k něčemu se odvážiti, jísti - lehkovážnost, čistiti a práti - dobrou hospodyní se státi

Sál zasedací viděti - pronásledování

Samet - vážnost a majetek

Sáňky - užitek, veselí

Sardele jísti - trvalé štěstí

Sázeti - zdraví, zámožnost

Sázku udělati - lehkomyslnost

Sbírat housenky - výhra

Sedmikráska - zasnoubení, povyražení

Sekat trávu zelenou - dobré časy, suchou - drahota a nemoc

Sekera - nebezpečí života

Selátko krmiti - chraň se před kejklíři

Seno, pěkné a voňavé - vážné události, viděti obyčejné - není dobře, zatuchlé - zlé pořízení

Shnilé věci viděti - nedostatek a nouze

Shýbati se - ponížení a škoda

Schody viděti - radosti se dožíti, na ně vystupovati - neštěstí, starost

Silnici dlouhou uprostřed krásných domů viděti - něčím příjemným budeš překvapen

Sítě, na lov s nimi jíti - šťastné řízení

Síto - s nějakou prosbou neuspěješ

Skákati - starost a zármutek

Skály - velké úmysly, ale též nepřízeň všeho druhu

Sklad zbraní - nepokoj a válka

Sklenici vodou naplniti - zdraví

Sklep - nemoc, do sklepa jíti - jistota před nepřítelem

Skopec - užitek

Skořice - přátele v cizině míti

Skříň, něco do ní uložiti - v něčem se omeziti, skříň - útraty

Skřivánka viděti aneb slyšeti - brzké povýšení

Sladké věci jísti - ošizen budeš

Sláma roztroušená - nedostatek, bída, na slámě spáti - neštěstí, chudoba

Slaměnou střechu viděti - neštěstí a chudoba

Slavík - štěstí

Slavnosti býti přítomen - starost a nouze

Slávu si vydobýti - s úřady mít co činiti

Slepec, když jej vezeš - budeš mít příležitost, když vidíš slepého - překážka

Slepici hezkou velkou viděti - štěstí v lásce, s kuřátkama - mnoho dětí, vejce snášet viděti - poklid, spokojenost

Slib učiniti - ke své povinnosti se vrátiti

Slívy jísti aneb viděti - mrzutosti a špatné časy

Slona viděti - velké plány, na něm jezditi - odměna větší než zásluhy

Sloupová chodba - čest a bohatství

Sloupy padat viděti - smrt

Sluch ztratiti - neopatrnost

Slunce vycházející viděti - dobré návěští, zapadající - škoda, když krásně do místnosti svítí - užitek, prospěch, slunce a měsíc spolu viděti - svár a vojna, na zem sestupovat viděti - škodlivá lichva, nebezpečí ohně

Slunce zatmění viděti - budeš osočen a získáš špatnou pověst

Slunečnici viděti - tvá horoucí láska zůstane bez odměny

Službu obdržeti - neštěstí v domě

Služebníků mnoho - nemoc

Slzy - důstojnost, nenadálá radost

Smetana - štěstí

Smích - brzký úpadek, v něm přetržen býti - blízká nehoda

Smíření - dlouho trvající nemoc

Smrk - klam

Smrt viděti - dlouhé živobytí

Smuteční hudba - bída

Smuteční vrba - smutek nositi

Smutek nositi - vážnosti požívati

Smutným býti, ač nevíš proč - velmi zle

Snář, vykládačku snů o radu žádati - oklamán býti

Sněhové laviny padat viděti - zármutek

Sněhové koule - uškození

Sníh padat viděti - dobrou úmluvu s někým udělati, ve sněhu šlapati - nepříjemnost

Snopy - pokoření nepřítele

Sňatek manželský uzavříti - truchlivost, nemoc, s pannou uzavříti - štěstí a čest, s ženou - užitek a prospěch, se sestrou - neštěstí, nebezpečí

Soboly chytati - neštěstí

Sochu viděti - rozpaky

Sokola létat viděti - oklamán budeš

Souboj míti s někým - roztržka mezi přáteli, býti na něj někým vyzván - nebezpečí života

Soud, před porotou státi - hledáš své právo

Soudce - výlohy

Souseda nebo sousedku viděti - nebezpečí

Soužení míti - tělesnou sílu ztratiti

Sovy viděti - nespokojenost, úmrtí

Spáleniště - nenapravitelné chyby udělati

Spáti u milence nebo milenky - se starostmi spojené radosti

Spěch - nepokoj

Spiknutí okrýti - dobrou službu dostaneš

Spisy obdržeti - proces míti

Společnost, v ní býti - s hrdopychy a nejapnými osobami se stýkati

Srdce zarmoucené míti - nemoc, krvácet viděti - někoho na cti uraženého spatřiti

Srnku skákat viděti - povyražení ve společnosti

Srp - zisk

Stany vojenské viděti - brzká hádka nebo vojna

Starým býti - svoboda

Staré lidi s šedivými vlasy - mnoho štěstí

Starosti - radost

Stáří, ctíš-li - tobě požehnání

Statek krásný míti - spokojenost

Stádo dobytka - zámožnost

Stehlíka zpívat slyšeti - pozvání

Stehna veliká a silná - zdraví, úspěšné děti

Stín viděti - změna

Stodolu s obilím - dobrý sňatek nebo bohaté dědictví

Straku viděti - podvod

Strašidla, mnoho viděti - bída a nouze

Strašidlo viděti - štěstí a radost

Stráž viděti - protivenství, nedůvěru míti

Strom, je-li bez květu - tvá záležitost se ukončí, plný ovoce - zisk, když ho blesk rozpoltí - dva milující budou odloučeni

Strom, lezeš-li na něj - čest, spadneš-li dolů - nebezpečí života

Stromy vysoké a zelené - jmění bude přibývati, když se kácejí - neštěstí

Struhadlo - drsnou odpověď dostaneš

Strupy míti aneb dostati - špatným býti

Strýčka viděti - sváry v rodině

Střechu viděti - dostane se ti cti

Střepy - k veselé slavnosti přijíti

Střeva viděti - radost a láska

Střevíce dostati nové - své přátele přemoci, spraviti - pokoj, obouvati staré - ošizení, dělati - řemeslníkům štěstí, boháčům ztráta, nové obouvati - spokojenost, úzké obouvati - nemilosrdné utlačování, roztrhané - chudoba, chudému darovati - dobrý skutek, koupiti - něco nepředloženého udělati, míru si nechat vzíti na střevíce - pro svůj obchod něco podnikneš, dřeváky nositi - starost o zdraví

Stříbrné nářadí míti - v dobrých okolnostech býti, koupiti - velkých převratů se dožíti, prodávati - naděje na dobrý obchod

Stříbrnou šňůru viděti - čest a rozvážnost

Stříbro - výhružky od falešných přátel

Stříkačku ( hasící ) viděti - končící milování, postříkán býti - zvědavost

Stříleti - velmi dobře

Střízlíka viděti - pyšného poznati

Studna - štěstí, když z ní voda přetéká - velká ztráta, do ní spadnouti - úzkostlivé časy, pro dívky a chlapce dobré zásnuby

Studnu na hradě viděti - chudým dobře, bohatým zle

Studovati - radost a spokojenost

Stůl, u něho seděti - radosti se dočkati

Styděti se za něco - čest

Sud viděti bez dna - marné namáhání, před sebou váleti - dostaneš dobrou práci

Sudy - rozšiřující se majetek

Sukno - čím jemnější, tím lépe, když je bílé - bohatému mrzutost, chudému příjemně, ženám strach

Sůl - snášenlivost, rozsypati - mrzutost, o soli všeobecně když se ti zdá - kvůli smutné zprávě plakati

Supa viděti - zlá nemoc, přemoci - štěstí, vítězství nad nepřáteli, zdraví

Sužován býti - hádka s domácími osobami

Svatbu viděti - nemoc, míti - radovánkám jsi nakloněn, při svatbě přítomen býti - nové příbuzné dostati, také brzká nemoc

Svaté viděti a s nimi rozmlouvati - velký svátek

Svázaného sebe sama viděti - překážky

Svazek klíčů - jsi podporován nebo někoho podporuješ

Svět viděti - strach a nouze

Světlo zhasnouti - něco zlého zamýšleti, nositi od a od větru když zhaslo - náhlá smrt, udělati - láska k práci, viděti světlo v lucerně - radost, rozsvítiti - radosti se dožíti, viděti tmavé - nemocen býti

Svíčky jasně hořet viděti - na veselý ples budeš pozván, zhasnouti - nějakou známost zase opustiti, svíčky dělat viděti - přičinlivost, bílé hořet viděti - milován býti

Svobodný stav - žalost, svobodným - stav manželský

Svobodným býti - radost

Svrbení kůže - uděláš chybu

Sypací hodiny - nemoc aneb smrt

Sýr jísti - zdraví, zisk, krájet viděti - lékařskou operaci přežíti

Šachy hráti - hádka

Šálek, u něj píti - štěstí v lásce, rozbíti - nešťastné počínání, koupiti a darovati - uvítán býti

Šaška viděti - nuda

Šaty žluté - faleš, černé - do zármutku přijíti, zelené - splnění očekávaného, práti - spořivost, strakaté - bláznovství, roztrhati - zlu jsi nakloněn, zlatem vyšívané - štěstí a čest, nové míti - zisk, dobrý obchod, červené - hrdost

Šavle, s ní zacházeti - štěstí a vyznamenání, poraněn býti - starosti míti

Šermířský mistr - nepřátelství

Šermovati - šťastné dokončení záležitosti

Šestinedělka - smrt

Ševce viděti - velké výlohy

Ševcovské nářadí - užitek a zisk

Šibenici, na ni odsouzen býti - velké cti dosáhnouti, jiného na ní vidět viseti - škoda, ztráta, někoho na šibenici odsouditi - na tu samou osobu zlost míti, viděti - falešné přátele míti

Šíleným býti - u svobodných a vdov brzká svatba, u jiných dlouhý život, štěstí

Šíp, s ním stříleti - sám sebe do neštěstí uvrhnouti

Šípy viděti - roztržky, zamilovati se, vystříleti - učiniti vyznání lásky

Šípky jísti - zůstaneš starým mládencem neb pannou

Škola, v ní býti - něčeho nepříjemného se dočkati

Školáky viděti - oklamán býti, navštíviti - úslužným býti, školu naplněnou dětmi - mnoho starostí míti, děti do školy voditi - s pozorností o svou rodinu pečovati

Škraboška - tanec

Šněrovačku obléci - skrze marnivost připravené neštěstí

Šněrovací boty - ulehčení

Šněrovadlo - dobrý trh, výnosné zaměstnání

Šňůru zlatou míti - znamenité polepšení svého stavu

Šňůry zamotané viděti - do zapletených různic se dostati

Šňůry zapletené rozmotati - nejisté věci odkrýti

Špačka míti, chytiti, viděti - do nepříjemností se dostati

Špalek, o něj se uhoditi - býti uražen, dříví na něm štípati - pořádek

Špehoun - opovrženíhodnou službu konati

Špendlík v ruce míti nebo zvednouti - žárlivost, spor

Šroub viděti - od jiných uštván býti

Šťávu chutnou užívati - uzdravení, vytlačiti - starost o budoucnost, nemocnému podati - nadržován býti

Štěnice viděti - dlouhá chvíle, hněv, dotěrná známost

Štěnice, od nich poštípán býti - bohatství

Štěstí míti - pronásledování

Štětec viděti - s hlupáky zaměstnán býti

Štětiny viděti - v počínání překážky

Štíra viděti - tajné nepřátele hledati

Štít, míti - do rozepře zapleten býti

Štít na hospodě viděti - špatný obchod míti, krátká radost

Šťovík jísti - trápení, váznutí obchodu

Šunka všeobecně - dary obdržeti

Šunku jísti - rozmnožení jmění

Šustění větru - neštěstí
T
 Tabák šňupavý - pohoršení, když si někdo od tebe vezme - dotěrná známost

Tabatěrka - výlohy

Tabatěrku, stříbrnou míti - dobré znamení, krásně malovanou viděti - mnoho radosti, s krásnou podobiznou viděti - příjemné přátelství, ztratiti - nesvornost sám se sebou

Tábor vojenský, v něm býti - u pánů dobře, u ostatních zrada a nevěrnost

Tabule, u veselé seděti - radosti se dožíti

Talíře viděti - k hostině pozván býti

Tancovati, v krásném sále - náklonnost k veselostem, a přitom upadnouti - hrdému ponížení, s krásnou slečnou - žárlivost, s domácími - radost a bohatství, ve výšce - strach a nouze, na vodě - ztroskotání lodě, mezi cizími lidmi - smutek a trápení

Tanec viděti - velké mámení a nepokoj

Telata viděti - nerozumné kousky vyváděti, vidět zabíjet - uzdraviti se z nemoci

Tele, s ním si hráti - hloupou zábavu si nalézti

Telegraf viděti - něco nového se dozvěděti

Teploměr pozorovati - pochybnosti o smyšlení milé osoby, viděti - dobrou pověst ztratiti

Testament, svůj vlastní dělati - nepříjemnosti, zármutek, od někoho jiného - prospěch nebo přátele sobě získati

Tetičku viděti - rozepře v příbuzenstvu

Těhotná býti - bohatým starost a trampoty, chudým bohatství, svobodným ženění, ostatním nemoc

Těhotná býti a poroditi - všeobecně smrt, jen chudým a dluhy stísněným vysvobození z nouze

Těhotné viděti - pro manželé štěstí, všeobecně - do mrzutostí přijíti, trýznit viděti - do špatného postavení přijíti, vidět poroditi - od nějaké neřesti osvobozen býti, v bolestech viděti - vážnost svých spolubližních, od pronásledovatelů osvoboditi - dobré předsevzetí učiniti, s nimi se baviti - od velkých starostí osvobozen býti

Tělesné obcování s milenkou - vyplní se ti tvá vůle, štěstí, s manželkou - starost a bída

Tělnatost ztratiti - chudoba, bída, ztráta přátelství a lásky

Tělo velké a hezké míti - ve společnosti být rád vídán

Tělo své vlastní obnažiti - do hanby přijíti, jiného obnažiti - ke smyslnostem nakloněn býti, vlasy porostlé míti - surovost, umývati - úmrtí nebo čistota, sobě poraniti - do nouze přijíti

Tchoře viděti - ošklivou vyrážku na těle dostati

Tkalce viděti - ve společnosti všetečným býti

Tkalcovství umělecké viděti - mnoho štěstí v podnikání

Tkát viděti - dobré zprávy obdržeti

Tkáti - štěstí, přibude ti bohatství

Tlačení cítit - nemoc

Tlachati - škoda

Tlustý když jsi - přijdeš k vážnosti

Tlustý býti - rozmnožení tvého jmění

Tma, v ní býti - potřebuješ dobré rady, nemoc, pokojně a beze strachu v ní choditi - dobrý zdar ve tvém obchodu, přijíti ze tmy na světlo - budeš vysvobozen z nebezpečí

Tolary počítati - velké výlohy

Topol - venkovské radosti, vítězství

Trakař viděti - nemoc, sám voziti - škoda a hanba

Trest - odměna

Trh výroční, na něm býti - duševní trápení, starosti, viděti plný lidí - nové přátelství navázati, na něj sám jíti - dlouhá nemoc, na něm něco prodávati - dáti si záležet na novém postavení, na trhu býti - dar pro milé osoby, též velká ztráta

Trní, popíchati se od něj - tělesné bolesti, nebezpečí, viděti - chraň se před zlým sousedem

Trpaslíka viděti - od slabých nepřátel pronásledován býti

Trubka, do ní foukati - dobré vyhlídky

Truhlu koupiti - ztráta

Třapec - přelstěn býti

Třešně, jísti - dané slovo nedodržeti, viděti viseti na stromě - stálé zdraví,trhati - jiným škodu činiti, darovati - dobrou vůli míti

Třešňový strom - pěkné počasí

Tři aneb trojku ( trojku ) viděti - mnoho štěstí

Tulipány, trhati - lehkomyslné chování, v pokoji míti - do dobrých okolností se dostaneš, zalévati - nedůvtipné děvče milovati

Turek - přízeň u žen

Tvář míti oteklou - bohatství a štěstí

Tváře plné a zdravé - dobrá vyhlídka

Tygr - nepřátelství

Tykev, viděti - rozloučení, jísti - nemoc
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama